شهرام کُرد

من محقق امنیت کاربران در فضای مجازی ، مدیر شبکه ، تولید کننده محتوا ، طراح وب ، تحلیل محتوا ، برنامه گذار و کارگردان هستم .

(Visited 337 times, 1 visits today)
Shahram-Kord

شهرام کُرد

وب سایت رسمی شهرام کُرد

من محقق امنیت کاربران در فضای مجازی ، مدیر شبکه ، تولید کننده محتوا ، طراح وب ، تحلیل محتوا ، برنامه گذار و کارگردان هستم .

(Visited 337 times, 1 visits today)